WDA Sweden

WDA Sweden ingår i

WORLD DIVINATION ASSOCIATION – WDA

WDA liksom WDA Sweden arbetar för att höja kunskapen och kvaliteten hos korttolkare genom utbildningar, seminarier, workshops och certifiering och genom samarbete och att lära tillsammans.

Share